Có 1 kết quả:

gù lǜ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) misgivings
(2) apprehensions