Có 1 kết quả:

xiǎn shān lù shuǐ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄢ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reveal one's talent (idiom)