Có 1 kết quả:

xiǎn shì kǎ

1/1

xiǎn shì kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

graphics card