Có 1 kết quả:

xiǎn shì qì

1/1

xiǎn shì qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

monitor (computer)