Có 1 kết quả:

xiǎn shì bǎn ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

information screen