Có 1 kết quả:

xiǎn lǎo ㄒㄧㄢˇ ㄌㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to look old