Có 1 kết quả:

niè rú ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ

1/1

Từ điển phổ thông

xương vành tai

Từ điển Trung-Anh

temple (the sides of human head)