Có 1 kết quả:

niè rú

1/1

niè rú

phồn thể

Từ điển phổ thông

xương vành tai

Từ điển Trung-Anh

temple (the sides of human head)