Có 1 kết quả:

yè yán

1/1

yè yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shale