Có 1 kết quả:

yè dǐ

1/1

yè dǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the bottom of the page