Có 1 kết quả:

yè kuàng

1/1

yè kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

frame (computing)