Có 1 kết quả:

dǐng zhù

1/1

dǐng zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to withstand
(2) to stand up to