Có 1 kết quả:

dǐng mào

1/1

dǐng mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 頂名冒姓|顶名冒姓[ding3 ming2 mao4 xing4]