Có 1 kết quả:

dǐng guā guā ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨㄚ ㄍㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tip-top
(2) excellent
(3) first-rate