Có 1 kết quả:

dǐng kuā kè

1/1

dǐng kuā kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

top quark (particle physics)