Có 1 kết quả:

dǐng kè

1/1

dǐng kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 丁克[ding1 ke4]