Có 1 kết quả:

dǐng zhuàng

1/1

dǐng zhuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to contradict (elders or superiors)