Có 1 kết quả:

dǐng gǎn

1/1

dǐng gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top bar
(2) crown bar