Có 1 kết quả:

dǐng péng

1/1

dǐng péng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ceiling
(2) awning (under ceiling)