Có 1 kết quả:

dǐng yòng

1/1

dǐng yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be of use