Có 1 kết quả:

dǐng gài

1/1

dǐng gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roof
(2) lid