Có 1 kết quả:

dǐng yá

1/1

dǐng yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

terminal bud (growing at the tip of a plant)