Có 1 kết quả:

dǐng jiǎo

1/1

dǐng jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angle at apex
(2) summit angle
(3) cusp