Có 1 kết quả:

dǐng xiè

1/1

dǐng xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bow in thanks