Có 1 kết quả:

dǐng zhēn

1/1

dǐng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thimble