Có 1 kết quả:

qǐng jiǔ

1/1

qǐng jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an instant or an eternity