Có 1 kết quả:

Shùn qìng qū

1/1

Shùn qìng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shunqing district of Nanchong city 南充市[Nan2 chong1 shi4], Sichuan