Có 1 kết quả:

xū méi

1/1

xū méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

man or men (formal)