Có 1 kết quả:

gù bu shàng ㄍㄨˋ ㄕㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cannot attend to or manage