Có 1 kết quả:

gù míng sī yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

as the name implies