Có 1 kết quả:

gù jì

1/1

gù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have misgivings
(2) apprehension
(3) worry
(4) qualm
(5) scruple