Có 1 kết quả:

gù xī

1/1

gù xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take loving care of
(2) to value