Có 1 kết quả:

gù pàn ㄍㄨˋ ㄆㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to care for