Có 1 kết quả:

gù pàn

1/1

gù pàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to care for