Có 1 kết quả:

gù miǎn

1/1

gù miǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn one's head and look around