Có 1 kết quả:

gù wèn

1/1

gù wèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adviser
(2) consultant