Có 1 kết quả:

Dùn niè cí kè ㄉㄨㄣˋ ㄋㄧㄝˋ ㄘˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Donetsk, city in Ukraine