Có 1 kết quả:

dùn rán

1/1

dùn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) abruptly