Có 1 kết quả:

dùn zú

1/1

dùn zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stamp (one's feet)