Có 1 kết quả:

bān jiǎng

1/1

bān jiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to confer an award