Có 1 kết quả:

bān shòu

1/1

bān shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confer (e.g. diploma)
(2) to award