Có 1 kết quả:

bān bái

1/1

bān bái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 斑白[ban1 bai2]