Có 1 kết quả:

bān shì

1/1

bān shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make public
(2) to display