Có 1 kết quả:

bān shǎng

1/1

bān shǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bestow a prize or reward
(2) an award