Có 1 kết quả:

bān cì

1/1

bān cì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to award (a prize)
(2) to confer on sb
(3) to confer upon by authority