Có 1 kết quả:

yù gòu

1/1

yù gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

advance purchase