Có 1 kết quả:

lǐng nuò

1/1

lǐng nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

consent