Có 1 kết quả:

jǐng dòng mài ㄐㄧㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carotid artery (medicine)