Có 1 kết quả:

jǐng bù

1/1

jǐng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

neck