Có 1 kết quả:

jǐng xiàng

1/1

jǐng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

neck