Có 1 kết quả:

pín kuān

1/1

pín kuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frequency range
(2) bandwidth