Có 1 kết quả:

tuí tā

1/1

tuí tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse